WhatsApp

Blijf uit mijn dossier, stop wet 33980!

De Tweede Kamer heeft gefaald door de wet 33980 aan te nemen. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars meer macht ten koste van de gewone Nederlander. Er is geen mogelijkheid meer om je medisch dossier te beschermen tegen je zorgverzekeraar. Indien je nog niet op de hoogte bent, lees dit artikel waarin het haarfijn wordt uitgelegd.

Het is tijd om actie te ondernemen! De vraag is wat wij hier aan kunnen doen?

Waarschijnlijk meer dan je had verwacht! Er zijn verschillende petities gaande, maar wij van de Piratenpartij denken dat het effectiever is om direct je zorgen te uiten richting de senatoren van de Eerste Kamer.


Het is vaker gebeurd dat senatoren tegen hun eigen partij beslissing hebben gestemd en daardoor wetgeving hebben geblokkeerd. Dit kan het best door respectvol je zorgen te uiten en te vragen of zij deze zorgen delen.


Blijf uit mijn dossier, herstel het medisch beroepsgeheim

Contacteer de senatoren in de zwarte en grijze kolom,
en strijd voor het herstel van het medisch beroepsgeheim

44 senatoren die waarschijnlijk voor wet 33980 gaan stemmen

Atsma, J.J. (CDA)
Van Bijsterveld, prof. dr. S.C. (CDA)
Brinkman, mr. drs. L.C. (CDA)
Flierman, dr. A.H. (CDA)
Hoekstra, mr. W.B. (CDA)
Van Kesteren, mr. N.J.J. (CDA)
Knapen, dr. H.P.M. (CDA)
Martens, drs. M.J.Th. (CDA)
Oomen-Ruijten, M.G.H.C. (CDA)
Van Rij, mr. M.L.A. (CDA)
Rombouts, mr. dr. A.G.J.M. (CDA)
De Vries-Leggedoor, G. (CDA)
Barth, drs. M.A.M. (PvdA)
Beuving, mr. dr. J. (PvdA)
Nooren, drs. J.E.A.M. (PvdA)
Postema, drs. A. (PvdA)
Schrijver, prof. mr. N.J. (PvdA)
Sent, prof. dr. E.M. (PvdA)
Verheijen, drs. L.H.J. (PvdA)
Vreeman, dr. R.L. (PvdA)
Dercksen, R.G.J. (PVV)
Faber-van de Klashorst, M.H.M. (PVV)
Van Hattem, LL.B, A.W.J.A. (PVV)
Kok, mr. C.J. (PVV)
Kops, A. (PVV)
Markuszower, mr. G. (PVV)
Popken, mr. LL.M, G.J.F. (PVV)
Van Strien, ir. drs. G.A. (PVV)
Van Weerdenburg, mr. V.D.D. (PVV)
Van Dijk, mr. D.J.H. (SGP)
Schalk, P. (SGP)
Broekers-Knol, mr. A. (VVD)
Bruijn, prof. dr. J.A. (VVD)
Duthler, mr. dr. A.W. (VVD)
De Grave, mr. F.H.G. (VVD)
Huijbregts-Schiedon, W.H. (VVD)
Jorritsma-Lebbink, A. (VVD)
Van Kappen, F.E. (VVD)
Klip-Martin, drs. T. (VVD)
Knip, drs. M.A.J. (VVD)
Krikke, P.C. (VVD)
Schaap, prof. dr. ing. S. (VVD)
Schouwenaar, mr. J.M. (VVD)
Van de Ven, mr. M.P.M. (VVD)

1 Neutrale senator zonder een politieke partij in de tweede Kamer

drs. H. Ten Hoeve (OSF)

30 senatoren die waarschijnlijk tegen wet 33980 gaan stemmen

 • dr. P. Ester (CU)
 • prof. dr. R Kuiper (CU)
 • drs. H.H. Sietsma MPA (CU)
 • jhr. mr. J.P. Backer (D66)
 • dr. A.L. Bredenoord (D66)
 • prof.mr. J.W.M Engels (D66)
 • mr. Th.C. De Graaf (D66)
 • drs. H.J. Pijlman (D66)
 • prof. dr. H.M. Prast (D66)
 • prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
 • prof. drs. H.A. Schaper (D66)
 • prof. dr. P. Schnabel (D66)
 • drs. C.P.W.J. Stienen (MA) (D66)
 • prof. dr. R.R. Ganzevoort (GL)
 • drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GL)
 • mr. dr. M.H.A. Strik (GL)
 • ir. M.B. Vos (GL)
 • drs. N.K. Koffeman (PvdD)
 • drs. C. Teunissen (PvdD)
 • dr. E.B. Van Apeldoorn (SP)
 • drs. H.M. Don (SP)
 • A. Elzinga (SP)
 • A.M.V. Gerkens (SP)
 • F. K√∂hler (SP)
 • M.J.M. Kox (SP)
 • M.P. Meijer (SP)
 • mr. dr. R.F. Ruers (SP)
 • mr. A.M.T. Wezel (SP)
 • J.G. Nagel (50PLUS)
 • drs. M.J. Van Rooijen (50PLUS)